NetBeans Platform Training 2010

Pictures are available here: http://picasaweb.google.com/jacek.pospychala/PoznanJUGNetBeansTraining.

Videos from Toni’s presentation are available here and here.

English version:

On behalf of Pozna?? JUG and Poznan Supercomputing and Networking Center (Sun center of excellence) we would like to invite you all to attend to NetBeans Platform training. Training will be led by world renowned experts Geertjan Wielenga and Tony Epple. We will start at 9 am on Saturday 16th of January 2010, the training will end in the afternoon on Sunday. Participation in training is free for students, interested professionals will have to pay.

Full description of requirements and training contents can be found at: http://edu.netbeans.org/courses/nbplatform-certified-training/.

NetBeans platform training will be held in PON building in room 311 at Wieniawskiego 17/19 street in Pozna??.

The number of seats is limited, so please register using this form. Final list of participants will be published before 14th of January 2010.

Wersja polska:

W imieniu Pozna??skiej Grupy U??ytkownik??w j?zyka Java i Pozna??skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (Centrum Doskona??o??ci SUN Microsystems) mamy zaszczyt zaprosi? student??w wszystkich pozna??skich uczelni na bezp??atne dwudniowe szkolenie w zakresie tworzenia aplikacji przy wykorzystaniu NetBeans Platform. Odb?dzie si? ono w dniach 16-17 stycznia 2010, start w sobot? 16-tego oko??o 9 rano. Szkolenie poprowadz? ??wiatowej s??awy eksperci Geertjan Wielenga i Toni Epple, kt??rych mieli??my ju?? przyjemno??? pozna? w czasie konferencji Pozna?? NetBeans Day 2008. Szkolenie zako??czy si? wydaniem certyfikat??w „NetBeans Certified Associate”. Ca??a impreza odb?dzie si? w sali 311, w Pozna??skim O??rodku Nauki (PON), kt??ry znajduje si? przy ulicy Wieniawskiego 17/19.

Aby wzi?? udzia?? w szkoleniu konieczne jest posiadanie w??asnego laptopa, ???dza wiedzy i wolny weekend :). Poza tym warto zapozna? si? z og??lnym planem szkolenia i pozosta??ymi wymaganiami. Wszystkie informacje mo??na znale??? na stronie: http://edu.netbeans.org/courses/nbplatform-certified-training/

Poniewa?? liczba miejsc jest ograniczona, konieczna jest rejestracja. Finalna lista uczestnik??w zostanie opublikowana najp????niej w dniu 14 stycznia 2010.

Dlaczego warto zainteresowa? si? platform? aplikacyjn? NetBeans? W chwili obecnej NetBeans jest wykorzystywane jako platforma aplikacyjna przez firmy takie jak Boeing, Saab, Nokia, UNESCO, US Department of Agriculture, Sepix, Sun, Northrop Grumman Corporation, Gentleware. S? w niej tworzone skomplikowane aplikacje klienckie, kt??rych realizacja nie jest mo??liwa (lub jest bardzo trudna) w ??rodowisku webowym. Dzi?ki wykorzystaniu biblioteki Swing tworzone aplikacje s? naprawd? niezale??ne od platformy systemowej i mog? zosta? uruchomione poprzez przegl?dark? internetow? za pomoc? protoko??u JNLP. NetBeans oferuje ca??? gam? narz?dzi u??atwiaj?cych tworzenie aplikacji opartych na NetBeans Platform. Dzi?ki wykorzystaniu platformy NetBeans tw??rcy aplikacji nie musz? tworzy? wszystkich komponent??w samodzielnie (zar??wno tych prostych jak i z??o??onych) mog? wykorzysta? to co ju?? oferuje platforma.

Lista rozwi?za?? opartych o NetBeans Platform znajduj? si? pod adresem: http://platform.netbeans.org/screenshots.html

Geertjan Wielenga – (http://blogs.sun.com/geertjan) pracuje w Sun Microsystems w zepole tworz?cym NetBeans. Jest odpowiedzialny za tworzenie i redakcje dokumentacji dla platformy NetBeans. Uczestniczy?? i prowadzi?? wiele szkole?? w zakresie wykorzystania NetBeans IDE i NetBeans Platform. Jest wsp????autorem ksi???ki dotycz?cej budowania aplikacji klienckich w oparciu o NetBeans Platform, poza tym wyst?powa?? na wielu konferencjach programistycznych w tym na najwi?kszej na ??wiecie Java One.

Toni Epple – (http://eppleton.sharedhost.de/blog/) tw??rca wtyczek do NetBeans (m.in. Jarvis). Cz??onek NetBeans Dream Team, wsp????pracowa?? m.in. z firm? Genomatix Software przy tworzeniu aplikacji Javowych stosowanych w bioinformatyce. Jako prelegent wystepowa?? mi?dzy innymi na Devoxx i Pozna?? NetBeans Day 2008 :).

Lista uczestnik??w

 1. Rydlichowski, Piotr
 2. Wrzos, Marcin
 3. Walczak,Dariusz
 4. Mierzwi??ski,Damian
 5. G??recki, Sebastian
 6. Kupi??ski, Szymon
 7. Janny, Dariusz
 8. Jankowski, Gracjan
 9. Bobak, Andrzej
 10. Stroi??ski, Aleksander
 11. K?dziora , Adam
 12. Adamski, Tomasz
 13. Trzaszczka, Slawomir
 14. Tworek, ?ukasz
 15. Buszkiewicz, Grzegorz
 16. Wiktorowski, Micha??
 17. ??ywica, Patryk
 18. Rumi??ski , Dariusz
 19. Baranowski, Pawe??
 20. Gabrych , Piotr
 21. Doleci??ski, Pawe??
 22. Frankowski, Sebastian
 23. Sad??o, Szymon
 24. Stok??osa, Dominik
 25. Holewa, Dawid
 26. D?bowiak, Marcin
 27. Czapka, Dariusz
 28. Skawi??ska, Magdalena
 29. Troszczy??ski, Rafa??
 30. Milej, Mateusz
 31. Grzanka, Maciej
 32. Stachowiak, ?ukasz
 33. Ciesielczyk, Micha??
 34. Chlad, Sebastian
 35. Kwiatkowski, Jan
 36. Mroczek, Daniel
 37. Skitek, Krzysztof
 38. Nikiel, Tomasz
 39. ??wierczy??ski, Hubert
 40. Radziuk, Arkadiusz
 41. D?browski, Pawe??
 42. Koz??owski, Krzysztof
 43. ?ukaszewski, Andrzej
 44. ?o??, Mateusz
 45. Szypowicz, Przemys??aw
 46. Szulc, Micha??
 47. Lisiecki, Mariusz
 48. Nowak, Tomasz
Share
4 odpowiedzi na “NetBeans Platform Training 2010”
 1. […] NetBeans Platform Training 2010 […]

 2. […] here: (in polish) http://www.jug.poznan.pl/2010/01/bezplatne-szkolenie-netbeans-platform/ or here: http://www.jug.poznan.pl/materialy-ze-spotkan/netbeans-platform-training-2010/ (in english) Tags: coding, ide, java, JUG, meeting, netbeans, trip This post is under ??coding, […]

 3. […] NetBeans Platform Training 2010 […]

 4. […] details about this remarkable event can be found at Pozna?? JUG website. TweetShare/Bookmark Posted on 20/01/2011 by adudczak. This entry was posted in english and […]

 5.  
Pozostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany, by móc komentować. Zaloguj się »

Google+