4 marca 2009 roku odbyło sie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Poznańska Grupa Użytkowników Języka Java ™”.

Głównymi punktami Zgromadzenia były:

  • Wysłuchanie sprawozdania ustępującego Zarządu Stowarzyszenia i głosowanie nad udzieleniem mu absolutorium,
  • Zmiany w Statucie Stowarzyszenia,
  • Wybór nowych Władz Stowarzyszenia,
  • Dyskusja na temat wszelkich kwestii związanych z bieżącym działaniem Stowarzyszenia i planami jego rozwoju.

Na Zgromadzeniu podjęto decyzję o utworzeniu zamkniętej listy dyskusyjnej przeznaczonej wyłącznie dla Członków Stowarzyszenia. Lista ta nie jest w żaden sposób konkurencyjna do działającej od dłuższego czasu otwartej listy dyskusyjnej Stowarzyszenia. Głównym celem nowej listy jest omawiania bieżących wewnętrznych spraw Stowarzyszenia.

Protokół z Walnego Zgromadzenia, opisujący jego przebieg i podjęte decyzje, dostępny jest w Archiwum dokumentacji Stowarzyszenia. Aby uzyskać dostęp do Archiwum należy zapisać się do zamkniętej listy dyskusyjnej Stowarzyszenia. Na listę tę zostaną przyjęci tylko faktyczni Członkowie Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane dołączeniem do Stowarzyszenia zapraszamy na stronę z ogólnymi informacjami o Stowarzyszeniu. Na tej stronie jest również informacja o aktualnych Władzach Stowarzyszenia.

Share

Komentarze zablokowane.

Google+